Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan
Faili nimi  
IPK põhimäärus
IPK arengukava 2016-2025
Kodukord
IPK õppekava
Ainekavad
Hindamise kord
Tuge vajavate õpilaste toetamise kord
Õpilaste mõjutamise kord
Õpilaste tunnustamise kord
IPK kirjalike tööde vormistamise juhend
III kooliastme loovtöö koostamise ja kaitsmise juhend
Kooli hoolekogu tingimused ja kord
Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord
Ilmatsalu Põhikooli privaatsuspoliitika
Hädaolukorra lahendamise plaan
Juhendatud e-õppe korraldus
Ohutusplaan Covid-19 leviku tõkestamiseks
Top