Unistan - suudan ja saavutan
IPK arengukava 2023-2026
Tartu koolide kvaliteedikokkulepe 2022
IPK põhimäärus
Kodukord
IPK õppekava
Ainekavad
Hindamise kord
Tuge vajavate õpilaste toetamise kord
Õpilaste mõjutamise kord
Õpilaste tunnustamise kord
IPK kirjalike tööde vormistamise juhend
III kooliastme loovtöö koostamise ja kaitsmise juhend
Kooli hoolekogu tingimused ja kord
Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord
Ilmatsalu Põhikooli privaatsuspoliitika
Ohutusplaan Covid-19 leviku tõkestamiseks
Juhendatud e-õppe korraldus