Unistan - suudan ja saavutan

Hoolekogu koosseis

Tiit Tiido (toetava organisatsiooni esindaja),
Helene Sukamägi (vanemate esindaja),
Ede Vahtra (vanemate esindaja),
Anni Tõnismäe (vanemate esindaja),
Andres Härm (vilistlaste esindaja),
Ingrid Sukamägi (õppenõukogu esindaja),
Imre Vähi (Tartu linna esindaja)
Eva Kõrgmaa (vanemate esindaja),
Ketlin Värv (õpilasesinduse esindaja)