Unistan - suudan ja saavutan

Missioon
Kool on tunnustatud hariduskeskus, mis pakub kvaliteetset haridust ning mitmekesiseid arenguvõimalusi kaasaegses arenevas maailmas.

Visioon
Oleme kaasaegne südamest lähtuv kogukond, kes toetab iga inimese isikupära, ainulaadsust, potentsiaali ja õnnelikuks eluks vajalike pädevuste kujunemist.

Põhiväärtused
Kasutame loovust ja võimeid, loome valmisoleku elukestvaks õppeks.
Oleme uuendusmeelsed ja omanäolised, kuid hoiame traditsioone.
Loome ja hoiame lugupidavaid suhteid, märkame ja toetame.
Väärtustame turvalist ja esteetilist keskkonda, tähtsustame tervislikke eluviise ja liikumisaktiivsust.