Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Ilmatsalu Põhikool on väike maakool 7 km kaugusel Tartust. Koolis õpib 202 õpilast, õpetajaid on 23 ja majandustöötajaid 6.

Kõik kokku saab parajalt suur ja ühtehoidev koolipere. Koolis töötavad täiskasvanud õpetavad õpilastele märkama kaaslast enda kõrval ning vajadusel kaaslasele abi pakkuma. Oleme arvamusel, et kõik lastega koos viibivad täiskasvanud kasvatavad lapsi juba ainult oma kohalolu ja eeskujuga. Sellest tulenevalt arutame õpetajatega koolieluga seonduva alati ühiselt läbi, püüame leida parimad lahendused ja otsused ning tagada asjadest ühesugune arusaamine. Oleme uhked oma kooli üle, kus iga liige on märgatud, väärtustatud ja oluline!

Kooli missiooniks on konkurentsivõimelise ja võimetekohase hariduse andmine kõigile Tähtvere valla 7 – 17 aastastele õpilastele. Maakoolina pannakse õppetöös suurt rõhku looduse suunale, valikainena õpetatakse karjääriplaneerimist ja informaatikat

Kool teeb koostööd samas majas asuvate valla asutustega: Ilmatsalu Raamatukoguga, Ilmatsalu Muusikakooliga, Ilmatsalu Huvikeskusega, Ilmatsalu Noortekeskuse ja jõusaaliga. Koolilaste väikevendi- ja õdesid ootab Ilmatsalu lastepäevakodu Lepatriinu. Iga aasta novembrist maini töötab koolis koolieelikute ettevalmistusrühm.

Meie õpilased on silma paistnud nii maakondlikel kui vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.

Koolis töötavad, meisterdamise, rütmika, robootika, spordi, laulmise (solistid ja mudilaskoor), rahvatantsu ringid.

Arvutiõpetus on 5., 6. ja 7. klass, ujumise algõpetus toimub 3. klassis. Võõrkeeltena õpetatakse inglise ja vene keelt.

Kaugemal elavaid õpilasi toovad kooli kaks õpilasbussi. Algklassiõpilased saavad pärast tunde bussi oodates olla pikapäevarühmas.

Kooliruumid on hubased, lapsesõbralikud.

On kujunenud heaks tavaks, et kõik kooli lõpetajad jätkavad õpinguid. Vastavalt oma võimekusele ja töökusele on Ilmatsalu kooli õpilasi H. Treffneri, M. Härma, Tamme, K.J. Petersoni, J. Poska gümnaasiumides ning ka mitmetes kutseõppeasutustes.

Kool on TÜ praktikakooliks.

Ilmatsalu Põhikooli uksed on avatud kõigile õpihimulistele, hea käitumisega ja muidu rõõmsameelsetele õpilastele.

Top