Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Ilmatsalu Põhikool on väike linna maakool 7 km kaugusel Tartust. Koolis õpib 235 õpilast, õpetajaid on 31 ja majandustöötajaid 3.

Kõik kokku saab parajalt suur ja ühtehoidev koolipere. Koolis töötavad täiskasvanud õpetavad õpilastele märkama kaaslast enda kõrval ning vajadusel kaaslasele abi pakkuma. Oleme arvamusel, et kõik lastega koos viibivad täiskasvanud kasvatavad lapsi juba ainult oma kohalolu ja eeskujuga. Sellest tulenevalt arutame õpetajatega koolieluga seonduva alati ühiselt läbi, püüame leida parimad lahendused ja otsused ning tagada asjadest ühesugune arusaamine. Oleme uhked oma kooli üle, kus iga liige on märgatud, väärtustatud ja oluline!

Kooli missiooniks on konkurentsivõimelise ja võimetekohase hariduse andmine kõigile endise Tähtvere valla, nüüdse Tartu linna koolina, 7 – 17 aastastele õpilastele. Maapiirkonna koolina pannakse õppetöös suurt rõhku looduse suunale, valikainena õpetatakse karjääriplaneerimist ja informaatikat.

Kool teeb koostööd samas majas asuvate linna allasutustega: Ilmatsalu Raamatukoguga,jõusaaliga, Ilmatsalu Muusikakooliga, lähedal asuvate Ilmatsalu Huvikeskusega ja Ilmatsalu Noortekeskusega. Koolilaste väikevendi- ja õdesid ootab Ilmatsalu lastepäevakodu Lepatriinu. Igal aastal tegutseb koolis koolieelikute ettevalmistusrühm.

Meie õpilased on silma paistnud nii maakondlikel kui vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.

Koolis töötavad erinevad ringid, näiteks meisterdamise, rütmika, robootika, spordi, laulmise (solistid ja mudilaskoor), rahvatantsu ringid.

Arvutiõpetus on 5., 6. ja 7. klass, ujumise algõpetus toimub II klassis. Võõrkeeltena õpetatakse inglise, saksa ja vene keelt.

Kaugemal elavaid õpilasi toovad kooli kaks õpilasbussi. Algklassiõpilased saavad pärast tunde bussi oodates olla pikapäevarühmas.

Kooliruumid on hubased, lapsesõbralikud.

On kujunenud heaks tavaks, et kõik kooli lõpetajad jätkavad õpinguid. Vastavalt oma võimekusele ja töökusele on Ilmatsalu kooli õpilasi H. Treffneri, M. Härma, Tamme, K.J. Petersoni, J. Poska gümnaasiumides ning ka mitmetes kutseõppeasutustes.

Kool on TÜ praktikakooliks.

Ilmatsalu Põhikooli uksed on avatud kõigile õpihimulistele, hea käitumisega ja muidu rõõmsameelsetele õpilastele.

Top