Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan
Klass: 1
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Muusika
 Eesti keel
 Kehaline kasvatus
 Kehaline kasvatus
2
 Matemaatika
 Loodusõpetus
 Eesti keel
 Eesti keel
 Eesti keel
3
 Matemaatika
 Loodusõpetus
 Muusika
 Eesti keel
 Kunst
4
 Eesti keel
 Eesti keel
 Kunst
 Matemaatika
 Tööõpetus
5
 Rütmika
6
7
Klass: 2e
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Inimeseõpetus
 Rütmika
 Muusika
 Eesti keel
 Muusika
2
 Eesti keel
 Matemaatika
 Eesti keel
 Eesti keel
 Matemaatika
3
 Tööõpetus
 Matemaatika
 Loodusõpetus
 Klassijuhatajatund
 Eesti keel
4
 Matemaatika
 Tööõpetus
 Kehaline kasvatus
 Ujumine
 Eesti keel
5
 Loodusõpetus
 Kunst
 Eesti keel
 Ujumine
6
7
Klass: 2t
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Eesti keel
 Rütmika
 Muusika
 Eesti keel
 Muusika
2
 Eesti keel
 Eesti keel
 Matemaatika
 Matemaatika
 Eesti keel
3
 Matemaatika
 Loodusõpetus
 Eesti keel
 Klassijuhatajatund
 Eesti keel
4
 Tööõpetus
 Matemaatika
 Kehaline kasvatus
 Ujumine
 Loodusõpetus
5
 Tööõpetus
 Kunst
 Inimeseõpetus
 Ujumine
6
7
Klass: 3
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Matemaatika
 Matemaatika
 Inglise keel
 Inglise keel
 Inglise keel
 Inglise keel
2
 Ujumine
 Matemaatika
 Eesti keel
 Matemaatika
 Inglise keel
 Inglise keel
3
 Ujumine
 Muusika
 Eesti keel
 Matemaatika
 Eesti keel
4
 Inimeseõpetus
 Eesti keel
 Loodusõpetus
 Eesti keel
 Kunst
5
 Eesti keel
 Eesti keel
 Rütmika
 Muusika
 Tööõpetus
6
 Kehaline kasvatus
7
Klass: 4a
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Matemaatika
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Inglise keel
 Loodusõpetus
 Matemaatika
2
 Eesti keel
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Inglise keel
 Loodusõpetus
 Matemaatika
3
 Eesti keel
 Matemaatika
 Matemaatika
 Inglise keel
 Eesti keel
4
 Klassijuhatajatund
 Eesti keel
 Rütmika
 Muusika
 Eesti keel
5
 Muusika
 Kehaline kasvatus
 Kunst
 Kehaline kasvatus
6
7
Klass: 4i
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Inglise keel
 Loodusõpetus
 Matemaatika
 Eesti keel
2
 Matemaatika
 Inglise keel
 Loodusõpetus
 Matemaatika
 Eesti keel
3
 Matemaatika
 Eesti keel
 Rütmika
 Muusika
 Inglise keel
4
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Muusika
 Eesti keel
 Eesti keel
 Matemaatika
5
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Kunst
 Kehaline kasvatus
6
 Kehaline kasvatus
7
Klass: 5t
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Matemaatika
 Ajalugu
 Matemaatika
 Kirjandus
2
 Inglise keel
 Matemaatika
 Ajalugu
 Matemaatika
 Kirjandus
3
 Inglise keel
 Eesti keel
 Inimeseõpetus
 Eesti keel
 Kehaline kasvatus
4
 Rütmika
 Tehnoloogiaõpetus
 Matemaatika
 Eesti keel
 Muusika
5
 Informaatika
 Tehnoloogiaõpetus
 Loodusõpetus
 Kunst
6
 Muusika
 Kehaline kasvatus
 Loodusõpetus
 Inglise keel
7
Klass: 5e
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Matemaatika
 Kirjandus
 Ajalugu
 Matemaatika
2
 Loodusõpetus
 Matemaatika
 Kirjandus
 Ajalugu
 Matemaatika
3
 Loodusõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Inglise keel
 Inimeseõpetus
 Kehaline kasvatus
4
 Informaatika
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Inglise keel
 Matemaatika
 Kunst
5
 Eesti keel
 Muusika
 Muusika
 Eesti keel
6
 Rütmika
 Kehaline kasvatus
 Eesti keel
 Inglise keel
7
Klass: 6
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Ajalugu
 Eesti keel
 Loodusõpetus
 Vene keel
 Saksa keel
2
 Matemaatika
 Ajalugu
 Eesti keel
 Loodusõpetus
 Vene keel
 Saksa keel
3
 Matemaatika
 Kehaline kasvatus
 Kehaline kasvatus
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Inimeseõpetus
 Matemaatika
4
 Inglise keel
 Inglise keel
 Kirjandus
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Kunst
 Matemaatika
5
 Inglise keel
 Inglise keel
 Kirjandus
 Matemaatika
 Inglise keel
 Inglise keel
 Eesti keel
6
 Loodusõpetus
 Informaatika
 Ühiskonnaõpetus
 Muusika
 Kehaline kasvatus PT
7
 Vene keel
 Saksa keel
Klass: 7
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Kirjandus
 Matemaatika
 Geograafia
 Matemaatika
2
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Eesti keel
 Matemaatika
 Geograafia
 Matemaatika
3
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Inglise keel
 Inglise keel
 Ettevõtlikkus
 Kunst
 Saksa keel
 Vene keel
4
 Loodusõpetus
 Inglise keel
 Inglise keel
 Muusika
 Inglise keel
 Inglise keel
 Kehaline kasvatus
5
 Loodusõpetus
 Ajalugu
 Saksa keel
 Vene keel
 Matemaatika
 Ajalugu
6
 Inimeseõpetus
 Kirjandus
 Saksa keel
 Vene keel
 Eesti keel
 Informaatika
7
 Kehaline kasvatus
Klass: 8e
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Karjääriplaneerimine
 Füüsika
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Eesti keel
 Inimeseõpetus
2
 Vene keel
 Füüsika
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Kirjandus
 Klassijuhatajatund
3
 Vene keel
 Matemaatika
 Matemaatika
 Ajalugu
 Keemia
4
 Matemaatika
 Kehaline kasvatus
 Inglise keel
 Ajalugu
 Keemia
5
 Matemaatika
 Geograafia
 Inglise keel
 Bioloogia
 Kehaline kasvatus
6
 Eesti keel
 Geograafia
 Muusika
 Bioloogia
 Vene keel
7
 Kirjandus
 Kunst
 Inglise keel
Klass: 8h
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Geograafia
 Inglise keel
 Vene keel
 Keemia
2
 Ajalugu
 Geograafia
 Inglise keel
 Vene keel
 Keemia
3
 Ajalugu
 Matemaatika
 Füüsika
 Kirjandus
 Eesti keel
4
 Matemaatika
 Matemaatika
 Vene keel
 Füüsika
 Kehaline kasvatus
5
 Kirjandus
 Inglise keel
 Eesti keel
 Karjääriplaneerimine
 Matemaatika
6
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Muusika
 Bioloogia
 Inimeseõpetus
7
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Kehaline kasvatus
 Bioloogia
 Kunst
Klass: 9
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Klassijuhatajatund
 Matemaatika
 Füüsika
 Eesti keel
 Ajalugu
2
 Geograafia
 Matemaatika
 Füüsika
 Eesti keel
 Ajalugu
3
 Geograafia
 Keemia
 Kirjandus
 Inglise keel
 Vene keel
 Matemaatika
4
 Kirjandus
 Kehaline kasvatus
 Matemaatika
 Bioloogia
 Inglise keel
 Vene keel
5
 Matemaatika
 Vene keel
 Inglise keel
 Bioloogia
 Keemia
 Kehaline kasvatus
6
 Vene keel
 Inglise keel
 Vene keel
 Inglise keel
 Kunst
 Ühiskonnaõpetus
7
 Vene keel
 Inglise keel
 Muusika
 Kunst
 Ühiskonnaõpetus
Top