Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan
Klass: 1t
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Eesti keel
 Muusika
 Eesti keel
 Eesti keel
 Kehaline kasvatus
2
 Eesti keel
 Matemaatika
 Eesti keel
 Kunst
 Muusika
3
 Kehaline kasvatus
 Matemaatika
 Matemaatika
 Kunst
 Eesti keel
4
 Tööõpetus
 Loodusõpetus
 Rütmika
 Loodusõpetus
 Eesti keel
5
 Klassijuhatajatund
6
7
Klass: 1e
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Eesti keel
 Muusika
 Eesti keel
 Eesti keel
 Kehaline kasvatus
2
 Eesti keel
 Loodusõpetus
 Eesti keel
 Matemaatika
 Muusika
3
 Kehaline kasvatus
 Kunst
 Loodusõpetus
 Matemaatika
 Eesti keel
4
 Tööõpetus
 Matemaatika
 Rütmika
 Kunst
 Eesti keel
5
 Klassijuhatajatund
6
7
Klass: 2l
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Muusika
 Matemaatika
 Rütmika
 Kehaline kasvatus
 Eesti keel
2
 Eesti keel
 Inimeseõpetus
 Muusika
 Eesti keel
 Loodusõpetus
3
 Eesti keel
 Eesti keel
 Eesti keel
 Eesti keel
 Tööõpetus
4
 Kehaline kasvatus
 Kunst
 Matemaatika
 Matemaatika
 Tööõpetus
5
 Matemaatika
 Kunst
 Loodusõpetus
 Klassijuhatajatund
6
7
Klass: 2g
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Eesti keel
 Matemaatika
 Muusika
 Muusika
 Eesti keel
2
 Eesti keel
 Matemaatika
 Eesti keel
 Matemaatika
 Eesti keel
3
 Loodusõpetus
 Eesti keel
 Eesti keel
 Matemaatika
 Kunst
4
 Kunst
 Tööõpetus
 Loodusõpetus
 Kehaline kasvatus
 Inimeseõpetus
5
 Rütmika
 Tööõpetus
 Kehaline kasvatus
 Klassijuhatajatund
6
7
Klass: 3a
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Matemaatika
 Kunst
 Matemaatika
 Eesti keel
 Tööõpetus
2
 Matemaatika
 Eesti keel
 Matemaatika
 Eesti keel
 Tööõpetus
3
 Eesti keel
 Eesti keel
 Rütmika
 Inglise keel
 Eesti keel
4
 Inglise keel
 Muusika
 Eesti keel
 Matemaatika
 Inimeseõpetus
5
 Kehaline kasvatus
 Inglise keel
 Loodusõpetus
 Kehaline kasvatus
 Muusika
6
 Klassijuhatajatund
7
Klass: 3i
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Matemaatika
 Matemaatika
 Matemaatika
 Eesti keel
 Tööõpetus
2
 Eesti keel
 Eesti keel
 Matemaatika
 Matemaatika
 Tööõpetus
3
 Eesti keel
 Eesti keel
 Loodusõpetus
 Kehaline kasvatus
 Inimeseõpetus
4
 Rütmika
 Inglise keel
 Kehaline kasvatus
 Inglise keel
 Eesti keel
5
 Muusika
 Muusika
 Inglise keel
 Kunst
 Eesti keel
6
 Klassijuhatajatund
7
Klass: 4t
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Kehaline kasvatusPT
 Eesti keel
 Loodusõpetus
 Matemaatika
 Inglise keelG 1
 Inglise keelG 2
2
 Käsitöö ja kodundusT
 TehnoloogiaõpetusP
 Eesti keel
 Loodusõpetus
 Matemaatika
 Inglise keelG 1
 Inglise keelG 2
3
 Käsitöö ja kodundusT
 TehnoloogiaõpetusP
 Muusika
 Eesti keel
 Rütmika
 Kunst
4
 Matemaatika
 Matemaatika
 Eesti keel
 Eesti keel
 Muusika
5
 Inglise keelG 1
 Inglise keelG 2
 Kehaline kasvatusT
 Kehaline kasvatusP
 Matemaatika
 Klassijuhatajatund
6
7
Klass: 4e
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Kehaline kasvatusPT
 Loodusõpetus
 Eesti keel
 Eesti keel
 Inglise keelG 1
 Inglise keelG 2
2
 Käsitöö ja kodundusT
 TehnoloogiaõpetusP
 Loodusõpetus
 Eesti keel
 Eesti keel
 Inglise keelG 1
 Inglise keelG 2
3
 Käsitöö ja kodundusT
 TehnoloogiaõpetusP
 Matemaatika
 Matemaatika
 Muusika
 Matemaatika
4
 Eesti keel
 Kunst
 Muusika
 Matemaatika
 Matemaatika
5
 Inglise keelG 1
 Inglise keelG 2
 Kehaline kasvatusT
 Kehaline kasvatusP
 Rütmika
 Klassijuhatajatund
6
7
Klass: 5
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Kirjandus
 Matemaatika
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Eesti keel
 Muusika
2
 Kirjandus
 Matemaatika
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Eesti keel
 Inimeseõpetus
3
 Ajalugu
 Loodusõpetus
 Muusika
 Matemaatika
 Inglise keel
 Inglise keel
4
 Ajalugu
 Loodusõpetus
 Matemaatika
 Rütmika
 Inglise keel
 Inglise keel
5
 Matemaatika
 Eesti keel
 Informaatika
 Inglise keel
 Inglise keel
 Kunst
6
 Kehaline kasvatus
 Kehaline kasvatus
 Klassijuhatajatund
 Kehaline kasvatusPT
7
Klass: 6
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Matemaatika
 Ajalugu
 Inglise keel
 Inglise keel
 Loodusõpetus
 Kirjandus
2
 Matemaatika
 Ajalugu
 Inglise keel
 Inglise keel
 Loodusõpetus
 Kirjandus
3
 Inimeseõpetus
 Inglise keel
 Inglise keel
 Ühiskonnaõpetus
 Eesti keel
 Vene keel
 Saksa keel
4
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Eesti keel
 Matemaatika
 Eesti keel
 Kehaline kasvatusPT
5
 Tehnoloogiaõpetus
 Käsitöö ja kodundus
 Kunst
 Matemaatika
 Informaatika
 Matemaatika
6
 Vene keel
 Saksa keel
 Loodusõpetus
 Muusika
 Vene keel
7
 Saksa keel
 Kehaline kasvatus
 Kehaline kasvatus
 Klassijuhatajatund
Klass: 7e
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Ajalugu
 Vene keelG 2
 Inglise keelG 1
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
 Vene keelG 1
 Inglise keelG 2
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
2
 Ajalugu
 Vene keelG 2
 Inglise keelG 1
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
 Vene keelG 1
 Inglise keelG 2
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
3
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
 Kunst
 Vene keelG 2
 Inglise keelG 1
 Loodusõpetus
 Eesti keel
4
 Muusika
 Kehaline kasvatusP
 Kehaline kasvatusT
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Inimeseõpetus
 Loodusõpetus
5
 Informaatika
 Vene keelG 1
 Inglise keelG 2
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Eesti keel
 Kehaline kasvatusT
6
 Kirjandus
 Bioloogia
 Ettevõtlikkus
7
 Kirjandus
 Bioloogia
 Kehaline kasvatusP
Klass: 7h
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Loodusõpetus
 Vene keelG 2
 Inglise keelG 1
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
 Vene keelG 1
 Inglise keelG 2
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
2
 Loodusõpetus
 Vene keelG 2
 Inglise keelG 1
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
 Vene keelG 1
 Inglise keelG 2
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
3
 MatemaatikaG 1
 MatemaatikaG 2
 Ettevõtlikkus
 Vene keelG 2
 Inglise keelG 1
 Ajalugu
 Inimeseõpetus
4
 Kirjandus
 Kehaline kasvatusP
 Kehaline kasvatusT
 Bioloogia
 Ajalugu
 Eesti keel
5
 Kirjandus
 Vene keelG 1
 Inglise keelG 2
 Bioloogia
 Muusika
 Kehaline kasvatusT
6
 Informaatika
 Kunst
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Eesti keel
7
 Klassijuhatajatund
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Kehaline kasvatusP
Klass: 8
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Kirjandus
 Geograafia
 Ajalugu
 Matemaatika
 Keemia
2
 Kirjandus
 Geograafia
 Ajalugu
 Matemaatika
 Keemia
3
 Inglise keel
 Vene keel
 Kehaline kasvatusT
 Kehaline kasvatusP
 Matemaatika
 Inimeseõpetus
 Kehaline kasvatusTP
4
 Inglise keel
 Vene keel
 Füüsika
 Vene keel
 Inglise keel
 Muusika
 Kunst
5
 Matemaatika
 Füüsika
 Eesti keel
 Bioloogia
 Inglise keel
 Vene keel
6
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Vene keel
 Inglise keel
 Eesti keel
 Bioloogia
7
 Käsitöö ja kodundus
 Tehnoloogiaõpetus
 Vene keel
 Inglise keel
 Klassijuhatajatund
 Karjääriplaneerimine
Klass: 9
EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1
 Vene keel
 Inglise keel
 Matemaatika
 Geograafia
 Ajalugu
 Kunst
2
 Vene keel
 Inglise keel
 Matemaatika
 Geograafia
 Ajalugu
 Kunst
3
 Muusika
 Kehaline kasvatusT
 Kehaline kasvatusP
 Keemia
 Inglise keel
 Vene keel
 Kehaline kasvatusTP
4
 Matemaatika
 Ühiskonnaõpetus
 Keemia
 Inglise keel
 Vene keel
 Matemaatika
5
 Matemaatika
 Ühiskonnaõpetus
 Vene keel
 Inglise keel
 Füüsika
 Bioloogia
6
 Kirjandus
 Eesti keel
 Vene keel
 Inglise keel
 Füüsika
 Bioloogia
7
 Kirjandus
 Eesti keel
 Klassijuhatajatund
Top