Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

 

Aeg Päevakord Vastutaja
september
1.     2018/19 õppeaasta kokkuvõtte läbi arutamine

2.     Õppekava muudatused (hindamise kord, kodukord, tuge vajavate õpilaste kord)

3.     Hoolekogusse õppenõukogu esindaja valimine

õppenõukogu esimees
november
1.     Kooli õpikufondi kogude komplekteerimise kooskõlastamine õppenõukogu esimees
mai 4.     1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

5.     1.-8. klassi õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

6.     1.-8. klassi õpilaste tunnustamine ainealase kiidukirjaga

7.     Täiendava õppetöö määramine 1.-9. kl

õppenõukogu esimees
juuni 1.     Täiendava õppetöö tulemused

2.     Põhikooli lõpetamine

3.     9.klassi õpilaste tunnustamine ainealase kiidukirjaga

4.     9.klassi õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

5.     Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine

6.     Lõputunnistusi allkirjastavate õpetajate nimetamine

õppenõukogu esimees
august 1.     Täiendava õppetöö sooritamine

2.     Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

3.     2018/19 üldtööplaani kinnitamine

4.     Õppenõukogu sekretäri valimine

õppenõukogu esimees
Top