Unistan - suudan ja saavutan

Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond Lõuna piirkond, Munga 18, Tartu.

Kontaktid: 
Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert Katrin Ohakas
Katrin.Ohakas@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 0346;   lauatelefon 735 4068