Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Meie 8. ja 9. klass osalesid Eesti kaevandusmuuseumi õppeprogrammil “Põlevikivi kaevandamine allmaakaevanduses”. Esmalt mindi õppekäigule allmaamuuseumi, kus tutvuti allmaakaevandamisega ning uuriti kaevandatavaid põlevkivi kihte, veejuhtimist ja kaevandamistehnikaid.

Read More »

Ilmatsalu Põhikooli 7.e klassi õpilased käisid 18.09 Lahemaa Rahvuspargis. Õppepäev oli auhinnaks RMK metsaviktoriini võidu puhul. Peale 2-tunnist bussisõitu külastati Oandu RMK külastuskeskust. Seal tutvuti videofilmi abil Lahemaa loodusväärtustega. 

Read More »

Ilmatsalu Põhikoolis rakendatakse alates 2019. aasta sügisest KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus-ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programm, mis on suunatud kiusamise vähendamisele koolides. Lisaks Soomele kasutatakse KiVa programmi juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Read More »
Top