Unistan - suudan ja saavutan

Ilmatsalu Põhikoolis rakendatakse alates 2019. aasta sügisest KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus-ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programm, mis on suunatud kiusamise vähendamisele koolides. Lisaks Soomele kasutatakse KiVa programmi juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

KiVa programm:

  • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
  • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
  • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
  • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
  • on püsiv osa koolikiusamisvastasest tööst mitte üheaastane projekt.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada!

Selleks:

  • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
  • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
  • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
  • õpetajate uksed, kelle poole kiusamisest tingitud murega pöörduda on tähistatud kollaste rosettidega.

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-meeskonda kuuluvad ja juhtumeid lahendavad:

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda www.kiusamisvaba.ee