Unistan - suudan ja saavutan

Meie 8. ja 9. klass osalesid Eesti kaevandusmuuseumi õppeprogrammil “Põlevikivi kaevandamine allmaakaevanduses”. Esmalt mindi õppekäigule allmaamuuseumi, kus tutvuti allmaakaevandamisega ning uuriti kaevandatavaid põlevkivi kihte, veejuhtimist ja kaevandamistehnikaid.

Teiseks üleandeks oli lihtsa orienteerumismängu abil saada ülevaade põlevikivi fraktsioonidega, kaevandamise kõrvalsaadustega, erinevate põlevkivi kaevandamisega seotud hoonete ja nende funktsioonidega. Õppepäev oli hariv ja huvitav. Õppepäeva rahastas KIK.