Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Tublid  isad, vanaisad ja onud on oodatud kooli katsetama õpetaja ametit. Tunni teema ei pea olema konkreetse ainega seotud vaid rääkida võib oma tööst, hobist, saavutustest, reisist jne.
Kui sel aastal veel ei julge ise klassi ette minna, siis olete oodatud oma lapse tundi külastama kogu koolipäeva jooksul (kell 8.10 – 13.50).
Kell 11.05 tunnustame kooli saalis I veerandi tublimaid.
Osavõtust palun teavitada klassijuhatajat hiljemalt teisipäevaks, 3. novembriks (kas tundi vaatlema või ise tundi läbi viima).

Kell 18.00 -20.00 toimub vanemate Daphne projekti koolitus. Kiusamise olemusest, ilmingutest, märkamisest, sekkumisest ja õpetaja ning kooli kui terviku mõju suurendamisest kiusamise vähendamiseks; vanemate aitamine laste ja nende kiusamisega paremini toimetulekuks; kooliga parema koostööd tegemine vähendamaks kiusamist. Uuringu tulemuste tutvustamine.

Neljapäeva hommikul said Ilmatsalu kooli 1.-5. klassi õpilased kaasa elada jutukeste ettelugemisele, sest koolis tähistati ettelugemise päeva. 9. klassi Grete-Brigitte, Angelica Angel ja Alex ning 7. klassi Kristin Eliis ja Kätlin esitasid jutukesi muusikast. Ettelugemise päev oligi pühendatud muusika-aastale. Head raamatu sügist kõigile!

Read More »

Seda toredat päeva alustati kooli saalis õpetajatele pühendatud aktusega. Aktusel esinesid alglasside õpilased lauludega, loeti luuletusi ja tutvustati selle päeva uusi õpetajaid. Sõna võttis Mattias Sokk, kes on õpilasesinduse president ning oli õpetajate päeval Ilmatsalu Põhikooli direktor. Oma kõnes rääkis ta, et õpetaja amet pole just kõige lihtsam, kuid on tegelikult kõikide teiste elukutsete aluseks. Read More »

Bussid väljuvad:
Kell 13.10 – sõidab 2 bussi (tavapäraselt)
Kell 14.05- üks buss kogu valla ringi + Kardla lapsed

Kui tunnid ja ringid lõpevad kell 12.55, siis mine kella 13.10 bussiga koju.

Top