Unistan - suudan ja saavutan

Seda toredat päeva alustati kooli saalis õpetajatele pühendatud aktusega. Aktusel esinesid alglasside õpilased lauludega, loeti luuletusi ja tutvustati selle päeva uusi õpetajaid. Sõna võttis Mattias Sokk, kes on õpilasesinduse president ning oli õpetajate päeval Ilmatsalu Põhikooli direktor. Oma kõnes rääkis ta, et õpetaja amet pole just kõige lihtsam, kuid on tegelikult kõikide teiste elukutsete aluseks. Ilma õpetaja, õpetamise ja õppimiseta ei saaks kaasaegne ühiskond hakkama. Kuigi õpetaja amet ei ole kõige tulusam, on õpetajal see, mida pole paljudel teistel – võimalus tunda uhkust oma õpilaste üle, kes elus, pea püsti, edasi sammuvad ja on oma tegemistes edukad.
Õpetajate päeva aktusel tunnustati kõiki õpetajaid, erilise tähelepanu pälvisid aga Riina Näkk, kes valiti Ilmatsalu Põhikooli teenekaks õpetajaks, Tea Laas aasta õpetajaks ning Airi Pärnamets aasta noorem õpetajaks.
Oktoobrikuu esimesel esmaspäeval ei pidanud õpetajad ise tunde andma, seda tegid nende eest 9. klassi õpilased. Õpetajatel oli võimalus tähistada oma toredat tähtpäeva süües torti ja omavahel vesteldes. 9-ndikud said aga sellel päeval proovida õpetajaks olemist, sellega kaasas käivat tööd, rõõme ja muresid. Kõigi jaoks oli see päev väga tore ja meeldejääv.