Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Tartumaa Noortefond “Noortelt noortele” rahastas Ilmatsalu kooli projekti „Vahetunnid lõbusaks“. 

Projektiga soovime jätkata Ilmatsalu Põhikooli õpilaste vahetundide sisustamist erinevate tegevustega.

Käesoleva projektiga soovime valmistada vahendeid algklasside õpilastele vahetundide ning tunnivälise aja sisustamiseks. Projekti tulemusena valmivad kaks keksukasti,  tegevustekk ja stendid saavad uue katte.

Vahendid annavad võimaluse nii kehaliseks aktiivsuseks kui peenmotoorika arenguks. Uue ja värvilise kattega stendid kutsuvad kindlasti rohkem uurima, millised tööd on välja pandud. Peame väga oluliseks õpilaste tööde eksponeerimist ning seeläbi õpilastele tunnustuse jagamist.

Samuti on eesmärgiks anda õpilastele võimalus sotsiaalseks arenguks. Vahetunnis kohtuvad ühel korrusel viie erineva klassi õpilased. Läbi tegevuste õpivad lapsed tundma kaaslasi ning nendega arvestama ning ühiselt tegevusi organiseerima.

Projekt vormistatakse kuue 8.klassi tüdruku III kooliastmes õppeaineid lõimivaks loovtööks. 

Top