Unistan - suudan ja saavutan

1.klasside õpilased kohtusid juba esimesel koolinädalal noorsoopolitseinik Triinu Kabeliga, et tuletada meelde ohutu liikluse reeglid ning saada ka uusi teadmisi sellest, kuidas turvaliselt liigelda.

Lapsed olid aktiivsed kaasa rääkima. Toodi näiteid oma kogemustest, esitati asjalikke küsimusi ning vastati noorsoopolitseiniku küsimustele. Iga laps saab endale ka liiklusaabitsa, et õpitud teadmisi kinnistada. Turvalist liiklemist!