Unistan - suudan ja saavutan

Sügisvaheajal oli Ilmatsalu Põhikoolis 2.-4. klasside õpilastel võimalus osa saada Rakett69 õpihuvilaagrist. Laager oli üles ehitatud saate tegemise põhimõttel: oli esimene, teine ja kolmas võttepäev. Iga päev oli lastel käsil erinevad teemad ja ülesanded. Rakett69 õpihuvilaager viis väikeste teadushuvilisteni elamuse ning andis võimaluse läbi praktiliste ja põnevate käed-küljes katsete mõista paremini loodusteadusi ja reaalaineid. Rõõmu oli nii koostegemisest kui ka koosolemisest!