Unistan - suudan ja saavutan

22. märtsil toimus kooli saalis pärimustantsude päev. Sel päeval õpetasid 5. h klassi õpilased teistele õpilastele pärimustantse, mida nad olid ise ettevalmistanud ja õppinud.

Ettevalmistus pärimustantsude päevaks algas juba detsembris, kui klassi õpilased jagunesid rühmadesse ning asusid lähemalt uurima, et mis need pärimustantsud ikka on ja kuidas peaks neid tantsima. Saadud teadmiste põhjal valmistati plakatid, mis pandi enne tantsupäeva kooli fuajeesse teistelegi vaatamiseks.

Tantsupäeva kavas olid erinevad pärimustantsu formaadid: ringtants, kontratants,  paaristants ja imiteerimistants. Kõigepealt õpetas ringtantsu rühm tantsu „Tsirgukene linnukene“. Edasi paaristantsu rühm enda ettevalmistatud tantsu, kolmandaks oli imiteerimistantsu rühma tantsuga „Kirburaputamine“. Kõige viimane oli kontratantsu rühm, kes õpetas lastele meie oma Eesti rahvatantsu nimega „Kaera-Jaan“. Kõige lõpuks esitas iga rühm oma tantsu kohta küsimuse, millele saalis olijad pidid vastama.

Täname kõiki rühmi, osalejaid ja tantsuõpetaja Ingridit.