Unistan - suudan ja saavutan

Täna hommikupoole õppisid meie kooli viiendikud Võrtsjärve ääres asuvas Järvemuuseumis. Teemaks oli seekord Eesti kalad. Õppepäeva eesmärgiks oli eristada eri liike kalu nende väliste tunnuste järgi, selgeks õppida esmased kalastusvõtted, saada teadmisi säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtetest ja osata nimetada kaitsealuseid ja võõrliike ja põhjendada nende mõju keskkonnale.Õppepäeva rahastas KIK.