Unistan - suudan ja saavutan

Meie kooli 5.H ja 5.E klass käisid teisipäeval, 5. juunil Tolkuse rabas ja Kabli RMK Looduskeskuses õppimas ja matkamas. Giidiks oli RMK spetsialist Küllike, kes tutvustas meile Tolkuse raba, seal kasvavaid taimi ja raba tekkimisloo.

Veel käisime ühe suure luite otsas, kus oli ka suur vaatetorn. Vaatetornis oli väga ilus vaade: ühele poole jäi Liivi laht ja teisele poole eelpool mainitud raba.

Järgmisena sõitsime Kabli randa, kus ootas meid giid Marju. Alustuseks näitas ta meile huvitavaid lühifilme Läänemerest. Edasi liikusime mere äärde, kus oli igale õpilasele ülesandeks leida rannast viis merega seotud asja. Leidsime vetikaid, taimejuppe, karpe, isegi surnuid ogalikke ja kahjuks ka prügi. Lõpetuseks tutvusats giid meile Läänemeres elavaid liike. See õppekäik oli väga tore ja õpetlik. Soovitame kõigile Tolkuse raba ja ilusat Kabli randa külastada.

Oleme tänulikud õpetaja Reelikale, kes meile selle projekti kirjutas.