Unistan - suudan ja saavutan

Õpetajate päev Ilmatsalu Põhikoolis algas asjaliku sagimise ja ilusa aktusega, mida juhtisid oskuslikult tänane õppealajuhataja Kirtty ning direktor Evert. Kõik päris õpetajad lahkusid koolist tänutunde ja rõõmuga, sest 9. klassi õpilased said koolipere eest hoolitsemisega suurepäraselt hakkama – nii aktusel pisemate õpilaste seas korda tagades ja muresid lahendades kui ka kogu koolipäeva jooksulTundides mängiti nii Kuldvillakut, esineti kui lahendati ülesandeid ja tehti palju muudki huvitavat. Kas mõni tänane õpetaja sai innustust tulevikuski selle ametiga tegeleda, näitab aeg. Ilmatsalu koolipere on oma vanimate õpilaste üle väga uhke! Väga hea meel on kooliperel täna ka kolme erilise õpetaja üle. 3.E klassi õpetaja Elen pärjati aasta noore õpetaja tiitliga. Inglise keele õpetaja ja 8. klassi klassijuhataja Tiina ning 2.A klassi õpetaja Airi nimetati aga aasta õpetajateks. Nende õpetajate pühendumus, rõõm ja hooliv suhtumine on eeskujuks nii kolleegidele kui õpilastele. Ilusat õpetajate päeva meile kõigile!