Unistan - suudan ja saavutan

Kui õpilased jäid iseseisva õppimise päevale, siis asusid ka õpetajad usinalt õppima. Nimelt läksid meie õpetajad üle terve Eesti erinevatesse koolidesse, et õppida oma kolleegidelt ja jagada ka oma kogemusi. Õpetajad külastasid 18 kooli, mille seas olid paljud Tartu linna- ja maakonna koolid, aga käidi ka näiteks Tapal, Tallinnas, Põltsamaal, Põlvas. Koolikülastuse eesmärk tulenes kooli arengukavast, mille fookuses on õpioskused, ennastjuhtiv õpilane ja tõenditest lähtuv õpetaja. Teistes koolides nähtu tekitas palju elevust ning soovi jagada oma kogemusi kolleegide ja õpilastega.