Unistan - suudan ja saavutan

Imeilus kevadilm tõi 6. ja 7.- 8. klasside õpilased õue, et pidada „Keeltejahti”. Õpilased olid jaotatud segavõistkondadesse ning ühiselt toimetati selle nimel, et täita erinevaid ülesandeid🖺, mis olid koostatud meie koolis õpitavate võõrkeelte kasutamise oskuste peale. Tuli näidata koostöö- ja orienteerumisoskust, lahendada sõnarägasikku, otsida infot internetist, tõlkida küsimusi kolme keelde, panna kokku salmid ja esitada muusikainsrtumente kasutades üks valitud salmidest, moodustada kättesaadavatest materjalidest üks võõrkeelne sõna. Kuulati erinevates keeltes lauseid ja täiendati selle järgi pilti, visualiseeriti  tekstide põhjal ning tuli leida sõnu, mis kõlavad sarnaselt inglise, saksa ja vene keeles. Aitäh võõrkeelte õpetajatele ja headele abilistele, kes aitasid “Keeletejahi” päeval hästi õnnestuda!