Unistan - suudan ja saavutan

Kadripäeval kutsus 3. klass kõiki algklasside õpilasi kooli saali kostümeeritult kadrisanditama. Kutsujad olid ette valmistanud toreda programmi. Nad rääkisid kadripäeva kommetest, lugesid luuletusi, laulsid regilaule, tantsisid ise ja õpetasid teistele tantsu, esitasid mõistatusi ja tutvustasid kadripäeva järgi ilmaennustamist.

Ka teised klassid esinesid toredate laulude ja plokkflöödi palaga. Külalistena astusid üles ka kadle – ja lõõtspillimängija. Joosti kadrisanti lasteaia erinevates rühmades ja raamatukogus.
Pärast maiustati kommidega. Oli üks vahva päev!