Unistan - suudan ja saavutan

Neljapäeval, 9. veebruaril käis meie kooli üheksandikel külas Olav Kersen Tartumaa Rajaleidjast. Ta oli kutsutud meie kooli, et rääkida noortele edasiõppimise võimalustest ja erinevatest aspektidest, mis mõjutavad järgmise kooli valikut. Kuna kõik ei soovi peale põhikooli lõpetamist gümnaasiumi minna, siis on hea teada, et õppimisvõimaluste valik on mitmekesine.

Kuhu minna edasi õppima – see on raskeim valik, mida iga üheksandik peab kooli lõpus tegema. Või kas see on ikka nii raske? Olav selgitas, et kui kaaluda koolide plusse ja miinuseid, iseenda tugevaid ja nõrku külgi, võtta arvesse selles koolis õppivate õpilaste hinnanguid, siis muutub otsuse langetamine üsna kergeks. Ja kui sa ikka kahtled, siis proovigi mitmesse kooli sisse saada. Katsete ja vestluste järel on lihtsam endas selgusele jõuda.
Tänapäeval on väga oluline elukestev õpe. Vajadusel võib omandada ka uue eriala.