Unistan - suudan ja saavutan

Ilmatsalu Põhikool liitus haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool”. Programm on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

“Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi, tehakse edukat koostööd lastevanematega ja partneritega, muuta õppetöö huvitavamaks, tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel, panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

„Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku hoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale.