Unistan - suudan ja saavutan

Ilmatsalu Põhikooli ajalehe esimene number ilmus 1. veebruaril. Nimi – Ilmatsalu Koolielu – valiti ajalehele koolis korraldatud nimekonkursiga, milles sai osaleda kogu koolipere. Kooli ajaleht hakkab ilmuma kaks korda õppeaastas. Ajalehetoimetuse moodustavad meediaringi liikmed ja ringi juhendajad, õpetajad Asser Jaanimets ja Külliki Kuusk.

Meediaring sai Ilmatsalu Põhikoolis hoo sisse 2022. aasta sügisest. Kooli üritusi ja koolielu on sellest ajast alates asunud kaameraga talletama meediaringi liikmed 5.-8. klassist. Ajalehetoimetusele on oluline, et koolilehes kõlaks eelkõige õpilaste endi hääl. Kokku sai artikleid kaheksa lehekülje jagu ja lehelugude kirjutamisel lõid kaasa 6.—8. klasside õpilased. Nende kaastööd – uudised, intervjuud, reportaažid – valmisid nii eesti keele tundides kui ka meediaringis. Idee oma ajalehe asutamiseks tekkis eelmisel kooliaastal, kui 6. klassid õppisid eesti keele tundides kirjutama ajakirjandustekste ja koostasid enda koostatud artiklitest oma klassi ajalehed.

Ajalehe asutamise ja meediaringi loomise mõtet toetas igakülgselt kooli juhtkond. Järgmine samm oli oma idee esitamine Tartu linnavalitsuse haridusosakonna õppekava rakendamist toetavate projektide konkursile 2022. aastal. Konkursi järel saadud projektirahastuse toel toimusid juba I õppeveerandil õpilastele mitmed meediapädevust arendavad õpitoad ning meediaring sai alustada tegutsemist selle nimel, et nüüd on Ilmatsalu koolil olemas päris oma ajaleht. Õpitoad toimusid 6. klasside ja meediaringi liikmetele koostöös projektipartneritega, ajalehega Tartu Postimees ja Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnaga.
Ajalehte saab lugeda siit: bit.ly/3wQ20kl