Unistan - suudan ja saavutan

Võru Maavalitsuse poolt koordineeritavas projektis „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine“ koolitused toimusid jaanuarist aprillini koolimaja padjanurgas.
Koolitussarja lõpetuseks toimus 28.augustil Võrus hariduskonverents „Suhtlemine kui võtmepädevus“. Kõik konverentsi puudutav on kättesaadav Võru Maavalitsuse kodulehelt Materjalide hulgas on ka konverentsi tarbeks kevadel Haanja Koolis, Ilmatsalu Põhikoolis ja Saverna Põhikoolis filmitud klipid, milles räägivad õpilased, lastevanemad, kooliesindajad ja tunniandjad.