Unistan - suudan ja saavutan

Sügisel tähistati Eestis esmakordselt üleeuroopalist spordinädalat, mille eesmärgiks oli tõsta elanikkonna liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust. Spordinädala sihtgrupiks Eestis olid koolinoored. Ilmatsalu Põhikooli tunnustati kui liikumisharrastust väärtustavat kooli.