Unistan - suudan ja saavutan

16. märtsil külastasid Ilmatsalu kooli hariduseksperdid Horvaatiast, Makedooniast ja Sloveeniast. Külalised osalesid rahvusvahelises uurimisprojektis, mille eesmärkideks on seletada Eesti haridusedu ning töötada välja poliitikasoovitused teistele Euroopa riikidele. Eesti õpilased ei paista rahvusvahelises võrdluses silma mitte üksnes sellega, et nende haridustulemused on väga head, vaid ka sellega, et sotsiaalmajanduslik taust mõjutab laste haridustulemusi vaid marginaalselt. Tuleb aga tunnistada, et tegemist on fenomeniga, mida on sedastatud palju, kuid uuritud pigem vähe.

Meie koolis uudistasid osalejad koolimaja ning viisid läbi kolm vestlusringi: õpilastega, õpetajatega ja kooli juhtkonnaga. Tagasiside ühiselt veedetud päevale oli positiivne. Kõik kolleegid kinnitasid, et visiit oli nende jaoks äärmiselt informatiivne, väärtuslik ja põnev.