Unistan - suudan ja saavutan

14. märtsil tähistasime koos kogu ülejäänud Eestiga emakeelepäeva, milleks valmistusime terve nädala, kirjutades oma kõige kaunima käekirjaga luuletusi ja jutte, ning kaunistasime nendega kooli koridoride seinu. Iga klass valis oma tööde seast välja klassi lemmikkäekirja. Osaleda sai ka omaloomingukonkursil, millele võis esitada keeleteemalisi kirjutisi, pilte ja muid teoseid.

Emakeelepäeva hommik algas kooliraadiosaatega, milles tutvustati emakeelepäeva olemust ning seejärel kuulsime emakeelepäeva tervitust lausa 7 erinevas keeles – just nii palju erinevaid kodukeeli või suurt huvi tekitavaid keeli on Ilmatsalu Põhikooli õpilaste seas. Tervitust lugesid ette 9. klassi Kirtty eesti keeles, 8. klassi Kevin vene ja Lauri Mark inglise keeles, 7. klassi Rico Romeo korea ja Annika saksa keeles, 3.E klassi Aleksander poola ja 1.G klassi Dorian prantsuse keeles.

Seejärel võistlesid soovijad etteütluse kirjutamises. 2.-3. klassi parim etteütluse kirjutaja oli Heron Helemets, 4.-6. klasside parimaks osutus pärast tasavägist võistlust Mihkel Vois ning 7.-9. klassidest kirjutas kõige korrektsemalt Rico Romeo Pokk.

Vahetunnis võtsid kiirejalgsed õpilsed mõõtu väga meeleolukas Kõrvateritaja võistumängus, milles tunnistati seekord parimaks 7. klass. Terve päeva said õpilased aga mõistatada, milline käekiri kuulub millisele õpetajale. Selleks oli seinale kinnitatud õpetajate käekirjanäidiseid, mille alla õpilased said kirjutada oma pakkumise, kellele see kuulub. Selgus, et oma õpilaste jaoks kõige äratuntavamad käekirjad on õpetaja Elenil, Margotil ja Mihklil.