Unistan - suudan ja saavutan

14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval  tähistatakse Eestimaal emakeelepäeva. Kristjan Jaak Peterson küsis:

Kas siis selle maa keel
laulu tuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku omale otsida?

Kuidas meil selle laulu tuules tõusmisega lood on? Jah, liigutavalt uhke tunne on teiste eestlastega laulupeol eesti keeles laulda. Teisalt aga, mitu laulu Eesti Laulu konkursil eesti keeles lauldi? Vastus on – mõned. Kahjuks elame inglise keele pealetungi ajal.

Maailma miljardite inimeste hulgas on meie keel nagu väike salakeel, me võime oma keeles rääkida ükskõik kus maailma paigas ja keegi ei saa meie juttu pealt kuulata. Kui me seda keelekildu kalliks peame, siis võime K. J. Petersonile vastata:

Jah, see keel on suuteline taevasse tõustes üles omale igavikku otsima.

14.-18. märtsini toimus koolis keeltenädal. Nädal algas raadiosaatega. Eesti keele õpetaja juhatas raadios keeltenädala sisse.  6. klassi õpilased kirjutasid eelnevalt klassis ilusaid lauseid eesti keele kiituseks ja Hannes luges oma ilusa teksti raadios ette.

 

Eesti keel palus peole ka vene ja inglise keele.

Nädal oli täis igasuguseid keelealaseid üritusi: õpilased valisid kaunima eestikeelse lause, 7. klassi õpilased joonistasid eesti keelt e fraseologisme, valiti välja ilusama käekirjaga algklassiõpilane, klassiti selgitati parim eesti ja vene keele tundja, 1.-4. klassi õpilased joonistasid unustatud raamatukangelasi uues kuues. Kavva mahtus ka kohtumine roomajatega kooli saalis, kus 7. klassi tüdrukud lugesid ussisõnu, st eesti rahva uskumusi rästikute kohta.

Emakeelenädala lõpus tehti sündmustest kokkuvõte. Esineti nii eesti, inglise, vene kui ka  roma ?keeles, oli venekeelseid luuletusi, inglisekeelne näidend ja  Eestimaa tutvustus, loeti ette eestikeelseid loovtöid. Lõpuks autasustati parimaid:

  1. Klassi parimad eesti keele tundjad (1.-8. kl)  – Mia-Liisa Bek, Joonas

Puna, Karolin Sakjas, Meribel Merdian, Rico Romeo Pokk, Thor Deimos Vaasa, Orm Mõru, Kevin Küllenen.

  1. Klassi ilusaima käekirjaga kirjutajad (1.-5. kl) – Eliise Tofri, Mirtel Vaasa,

MeelikeIvanova, Meribel Merdian, Nora Kuusk,  Anette Orav.

  1. Klassi parimad vene keele tundjad (6.-9. kl) – Hannes Sidorov, Orm Mõru,Ilona Loshchinskaya, Alex Sults.