Unistan - suudan ja saavutan

Kolmapäeval, 21. veebruaril rääkis Piret Valge Keskkonnaametist 6. ja 4.klassile, kes on Aasta Tegijaid looduses 2018 aastal. Nendeks olid: aasta lind metsis, aasta loom ilves, aasta liblikas pääsusaba, aasta puu laukapuu, aasta orhidee kaunis kuldking, aasta muld näivleetunud muld, aasta sammal harilik laanik ja aasta seen tuletael.

Kahe tunni jooksul saadi põhjalik ülevaade aasta loomast ilvesest. Õpilased said ka katsuda päris ilvese nahka. Aasta linnust metsisest vaadati huvitavaid kaadreid nende lindude pulmamängust. Aasta liblika tutvustamisel selgus, et pääsusaba on ka 
valitud alates 2018 aastast eesti rahvusliblikaks. Ka teiste aasta tegijate tutvustamisel pöörati tähelepanu huvitavatele faktidele, mis tegi loengu hästi põnevaks ja õpilased
kuulasid ning vaatasid suure huviga.