Unistan - suudan ja saavutan

17.01-19.01.2019, osales Ilmatsalu põhikooli 9.klassi õpilane Hannes Sidorov Helsingis toimunud Soome põhikooli matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus. Traditsiooniliselt valitakse eelneval aastal toimuvate matemaatika lahtiste võistluste tulemuste põhjal iga aasta kaks 9. klassi õpilast, kes saavad Eestist seal võistlusel osaleda.

Tänavu said seal osaleda Ilmatsalu põhikooli õpilane Hannes Sidorov ning Saue Gümnaasiumi õpilane Birgit Veldi. Õpilastega oli kaasas matemaatikaolümpiaadi žurii liige Markus Rene Pae. 

Võistlejate teekond algas neljapäeval, 17.jaanuaril Tallinnast. Edasi sõideti laevaga Helsingisse, mille järel mindi edasi hotelli, kus saadi kätte õpilastele isiklikult saadetud kalkulaatorid, millega oli võimalus hiljem tutvuda. Neljapäev enam-vähem sellega piirduski. Hiljem käidi veel õhtustamas ning sellega oli esimene päev lõppenud.

Reede oli õpilaste jaoks pingeline päev, sest olümpiaad oli algamas. Olümpiaad jagunes kolmeks osaks: esimeses osas pidid õpilased lahendama 30 minutiga seitse lihtsamat ülesannet. Selles osas suutis meie kooli õpilane Hannes Sidorov saada kätte kõikvõimalikud punktid. Teises osas oli ülesandeks lahendada nn “avatud ülesanne,” mille lahendamise ajaks oli antud 45 minutit. Sel aastal oli läbivaks teemaks A-formaadis paberilehed. Ka siin suutis Hannes Sidorov saada maksimaalpunktid. Ent kõige raskem osa oli veel ees. Viimases osas pidid nad lahendama 6 keerukamat ülesannet kõigest 60 minutiga. Kuigi ülesanded olid võrdlemisi lihtsad, ei suutnud Hannes antud ajaga kõiki ülesandeid ära lahendada ning sai viimases osas 23 punkti 36-st.

Laupäeval toimus autasustamine. Eestile tulid tavapäraselt head kohad. Hannes saavutas 3. koha 20st õpilasest ning edestades 1,5 punktiga 4.koha saanud Birgit Veldit. Pärast seda said õpilased võimaluse mitu tundi Helsingit avastada ning pool üks öösel jõuti laevaga tagasi Tallinnasse.

Olümpiaadi 3.koha võitja Hannes Sidorov sõnab: “Leian, et olümpiaad oli sarnane meie võistlusega Känguru, kus peab 30 ülesannet 75 minutiga lahendama. Mõlemad võistlused mõõdavad pigem kiiret, kui põhjalikku matemaatikat. Ma ise arvan, et teine formaat on parem matemaatikavõistluste jaoks. Ent kogemuse sain sellegipoolest ning oli väga huvitav neid ülesandeid lahendada. Helsingi oli ka väga meeldiv ning kindlasti läheksin ka uuesti sinna.”