Unistan - suudan ja saavutan

8. klass käis 16.novembril AHHAA teaduskeskuses matemaatika teemalisel õppepäeval "Annab mängida". Kogunesime Teadusteatri ruumi, kus meile tutvustati päevakava ja jagati 3- ja 4-liikmelistesse töörühmadesse. Esimene töötuba oli teemal "Piiks, piiks, raha tuleb". See oli omanäoline rahandusmäng, kui saime matemaatika ülesannete lahendamisega mänguraha teenida.

Esmalt tuli aga "AHHAA pangale" esitada laenutaotlus, selleks et saada raha ülesannete ostmiseks. Ülesandeid piisavalt hästi lahendades "teenisime" raha juurde, sest laen oli tarvis tagasi maksta. Õnneks meil keegi "pangale" võlgu ei jäänud, pigem teenisime "raha" juurde. Järgmise tunni veetsime AHHAA keskuse saalides erinevaid uurimusülesandeid lahendades.

Pärast söögi- ja puhkepausi ootas meid töötuba "Tikutopsikabe". Meie ülesandeks oli lihtsustatud kabe abil tehisintellekti arendamispõhimõtte uurimine. Õppepäeva neljas osa oli teadusteater "Appi, matemaatika". See oli väga huvitav, sest saime teada palju põnevaid asju, nt mis on kuldlõige, jaapanlaste kahekohaliste arvude korrutamismeetod, kuidas vene keele käänetele küsimusi leida taandamise läbi jne. Pika ja põneva päeva võtsime kokku vestlusringis.