Unistan - suudan ja saavutan

3. aprillil toimus Tartu linna koolide 3. klasside õpioskuste olümpiaad, kus osales ka meie kooli võistkond (3.e Eliise-Marii, Heti ja 3.t Kertu, Uku). Olümpiaadi teemaks oli “Laulu-ja tantsupidu” ning kõik ülesanded olid väga oskuslikult teemaga seotud. Olümpiaad koosnes viiest õpitoast ning igas toas oli aega ülesannete lahendamiseks 20 minutit. Mõõtu võeti nutikate nurgakeses, keele kantsis, tantsu tares, laulu lainetes ja käsitöö kambris.

Meeskonnatöös olid olulisel kohal erinevad oskused –  lugemine ja teksti mõistmine, arvutamine, nuputamine, info otsimine internetist, loogiline mõtlemine, juhendi järgi toimetamine ja meeskonnana tegutsemine.

Kiidusõnad õpilastele, kes said meeskonnana suurepäraselt hakkama!