Unistan - suudan ja saavutan
Täna muutusid väikesed poisid ja tüdrukud tähtsateks uurijateks. Tartu Loodusmajas sai uurida erinevaid materjale,neid võrrelda ja seda kõike rühmatööd tehes. Tore oli ka mõistatamise mäng,kus sai kirjeldada karbis olevaid esemeid,kasutades seejuures nägemismeelt, kuulmismeelt,  kompimismeelt ja haistmismeelt. Just selle teemaga tegeleme ka loodusõpetuse tunnis. Lõpetuseks sai kätte võtta ka jaanalinnumuna ja samal ajal jagada oma kogemusi ning uusi teadmisi tänasest päevast.