Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Täiendavad meetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes 

Linnapea_Kaskkiri_2020_25_0 (1)

 

Tulenevalt Maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO eilsest otsusest kuulutada välja

koroonaviiruse pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib täna kõikides Euroopa Liidu riikides,

hindab terviseamet koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks. Välisministeerium

soovitab täna viiruse leviku tõkestamiseks hoiduda igasugustest välisreisidest.

 

Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 ning

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3:

 

1.Kehtestada Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes töökorralduse osas

järgmised täiendavad piirangud:

1.1. Kui Tartu linna ametiasutustes või ametiasutuste hallatavates asutustes on töötajaid, kes on

ise või kelle pereliikmed, kellega neil on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul

saabunud või saabuvad välisriikidest, tuleb asutustel koheselt tagada töö ümberkorraldamine

selliselt, et töötaja on töölt eemal 14 päeva välisriigist naasmisest arvestades. Eelistatud on töö

ümberkorraldamine kaugtööna. Kui kaugtöö pole võimalik, tuleb töötajal tööst eemal viimiseks

kasutada tervisepäevade või puhkuse võtmist.

1.2. Kui Tartu Linnavalitsuse hallatavas lasteasutuses käiv laps või tema pereliikmed, kellega tal

on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest,

tuleb asutustel sellise informatsiooni saamisel laps suunata koju

 

 

Top