Unistan - suudan ja saavutan

Töötukassa töötoad 8.-9. klassile

12.03 2018 Loodusõpetuse klass

3.-4. tund – 8.klass

5.-6. tund – 9.klass