Unistan - suudan ja saavutan

Õpetajate päev

05.10 2016

Tunde viivad läbi 9. klassi õpilased.
Toimub 4 ainetundi (tunniplaanis võivad olla muudatused. vt eKooli vestlused).

Tunnid on lühendatud.
1. tund kell 8.10 – 8.45
2. tund kell 8.55 – 9.30
3. tund kell 9.40 – 10.15
4. tund kell 10.25 – 11.00

kell 8.10 – aktus
kell 10.50 – algklasside söögivahetund
kell 11.00 – lõpeb 4. tund 5.-9. klassile
kell 11.15 – tänupingi avamine Maie Leinusele
kell 11.40 – bussiringid 1.-4. klassi õpilastele. 5.-9. klass söömine
kell 12.15 – bussiringid 5.-9. klassile