Unistan - suudan ja saavutan

Ilmatsalu Põhikool

Koolist

Ilmatsalu Põhikool on väike linna maakool 7 km kaugusel Tartust. Koolis õpib 250 õpilast.  

Teated

Alates 10.01.2023 toimub Ilmatsalu Põhikoolis eelkool, mis on mõeldud 2023. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele. Õppetöö toimub teisipäeviti kell 16:00-17:00.

Eelkooli tulles kaasa võtta vahetusjalanõud, harilik pliiats, värvipliiatsid, kustutuskumm, 16 joonega vihik ja A4 mapp.

Eelregistreerimist ei ole. Kohapeal on võimalus teha avaldus eelkoolis osalemiseks.

Ingrid Kippasto

ingrid.kippasto@ilmatsalu.edu.ee

 

Vajalike õppevahendite nimekiri asub SIIN

Alates 15.11.2017. a toimub Ilmatsalu Põhikooli 1.-9. klassi õpilaste vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitamine elektrooniliselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO https://www.tartu.ee/arno/

Vabade õppekohtade info on kättesaadav ARNO avalikus vaates. 1. klassi vastuvõtt elukohajärgsesse kooli toimub ARNO keskkonnas 15.03-30.04.2019. a. Alates 01.05.2019. a on võimalik taotleda kohta ka elukoha välisesse kooli vabade kohtade olemasolul.

Infot põhihariduse omandamise kohta Tartu linnas on võimalik leida SIIT

Anu Köidam
Koolijuht
Ilmatsalu Põhikool
508 7578

info 5340 4494

Uudised

Veeohutuse koolitus 1. klassi õpilastele
Esimesed klassid osalesid täna veeohutuse koolitusel. Tartu Päästeameti toredad päästjad rääkisid lastele, kuidas kasutada rannas olevat päästerõngast ja päästevesti. Lapsed said ka ise proovida vesti selga panna ja läbi mängida päästerõnga viskamist.
Loodusmäng Rohelises Klassis
Kutsusime külla Tartu linna koolide 2. klasside võistkonnad, et Rohelises Klassis ühiselt loodusmängu mängida. Kuulati loodushääli ; uuriti loomade tegutsemisjälgi; nuputati; tuli osata tekstist infot leida; käia ringi lahtiste silmadega, et märgata looduses peituvat ilu. Kui loodusmäng sai mängitud, ootas kõiki mõnus kõhutäis. Grillimise kõrval rääkis loodusmees ja lapsevanem Riho huvitavaid fakte loomade ja looduse kohta. Eriti tore on see, et käimas on ka õuesõppe nädal ning saime koolipäeva värskes õhus nautida. Aitäh kõigile loodusmängulistele !
Biogaasijaamaga tutvumas
Nädala algul toimus 6.i klassi loodusõpetuse tund ja nädala lõpul 6.a klassi tund klassiruumi asemel hoopis Ilmatsalu biogaasijaamas. Tutvuti, kuidas antud jaam töötab, kust tuleb tooraine ning kuhu toodetud gaas (metaan) läheb. Saadi ka teada, et Tartu linna bussid kasutavad sõitmiseks Ilmatsalu biogaasi.
9. klass külastas Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi
9. klassi külastas põllumajanduse teema raames Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi. Õpilasi võttis vastu Birgit Aasmäe, kes tutvustas külalistele piimaveiste eluringi , rääkis sööda varumisest , piimatootmisest ja sellest, milliseid praktilisi töid saavad tudengid õpingute käigus farmis teostada. Küsida sai küsimusi ja kõik, kes tahtsid said paitada lehmi ja vasikaid.
Kirjandusfestival Prima Vista
Kirjandusfestival Prima Vista raames toimus koostöös Ilmatsalu raamatukoguga  sündmus "Elav raamatukogu". Seekord olid "elavateks raamatuteks" korvpallur Valmo Kriisa, RO Estonia kooriartist  Greete Ruutma ja hariduslike erivajadustega laste koordinaator Carolina Šuman. "Elavad raamatud" tutvustasid oma haridusteed ja elukutset 7.-8. klasside õpilastele. Õpilased kuulasid huviga külaliste töödest ja tegemistest ning said vastused oma küsimustele. Aitäh!
“Keeltejaht”
Imeilus kevadilm tõi 6. ja 7.- 8. klasside õpilased õue, et pidada „Keeltejahti". Õpilased olid jaotatud segavõistkondadesse ning ühiselt toimetati selle nimel, et täita erinevaid ülesandeid🖺, mis olid koostatud meie koolis õpitavate võõrkeelte kasutamise oskuste peale. Tuli näidata koostöö- ja orienteerumisoskust, lahendada sõnarägasikku, otsida infot internetist, tõlkida küsimusi kolme keelde, panna kokku salmid ja esitada muusikainsrtumente kasutades üks valitud salmidest, moodustada kättesaadavatest materjalidest üks võõrkeelne sõna. Kuulati erinevates keeltes lauseid ja täiendati selle järgi pilti, visualiseeriti  tekstide põhjal ning tuli leida sõnu, mis kõlavad sarnaselt inglise, saksa ja vene keeles. Aitäh võõrkeelte õpetajatele ja headele abilistele, kes aitasid "Keeletejahi" päeval hästi õnnestuda!