Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Riskilapsed

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm

„Riskilapsed ja – noored“ toetab projekti

„Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine“

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“.

Projekti kestus 14 kuud: 1.08.2014 – 30.09.2015

Projekti eesmärk:
Laste riskikäitumist soodustavate faktorite varajane märkamine ja sekkumine kasutades SPLO (probleemilahenduslike oskuste programm) meetodit, samuti sotsiaalsete pädevuste arendamine ning lastevanemate ja lastega töötavate spetsialistide teadlikkuse tõstmine, omavahelise koostöö soodustamine kolme maakonna vahel ning kogemuste ja parimate praktikate vahetamine Norra partnerkooliga.

Täpsem info Riskilapsed ja -noored

Top