Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

Seoses õpilaste arvu suurenemisega kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: eesti keel ja kirjandus (15 tundi), vene keel (15 tundi), inglise keel (18 tundi), matemaatika (14 tundi), kehaline kasvatus (10 tundi), kunstiõpetus (8 tundi). Esitada taotlus, CV ning koopiad isikut ja kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest, tervisetõendist e-postiga anu.koidam@ilmatsalu.edu.ee või Kooli tee 5, Ilmatsalu, Tartu, Tartumaa 61401. Info 508 7578. esitamise tähtaeg 4.05.2018.

 

Ilmatsalu PK kuulutab välja konkurssi psühholoogi (1,0) ametikohta täitmiseks. Esitada taotlus, CV ning koopiad isikut ja kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest, tervisetõendist e-postiga anu@ilmatsalu.ee või Kooli tee 5, Ilmatsalu, Tartu, Tartumaa 61401. Tööle asumine esimesel võimalusel.
Info 508 7578.

Top