Ilmatsalu Põhikool
Palun oota
Ilmatsalu
Põhikool
Unistan - suudan ja saavutan

2016/2017 õppeaasta tasemetööd:
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)      eesti keel – 10. mai 2017

2)      matemaatika – 16. mai 2017

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)       eesti keel– 3. mai 2017

2)       matemaatika – 9. mai 2017

3)       muu õppeaine (ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus) – 18. mai 2017

 

2016/2017 õppeaasta lõpueksamid:

1)      eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017

2)      matemaatika (kirjalik) –  7. juuni 2017

3)      valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik) või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 13. juuni 2017

Top